Crafting excellence
INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ: 4 PILONI AI LIDERULUI EFICIENT

o    Cum obţinem performanţă sporită?

o    Cum gestionăm mai eficient echipa?

o    Cum poţi avea impact asupra oamenilor?

o     Cum să foloseşti emoţiile în mod conştient pentru a comunica persuasiv, eficient şi inteligent?

Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, AXA Management Consulting vă invită să participaţi la training-ul deschis:

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ: 4 PILONI AI LIDERULUI EFICIENT 

Participanţi: directori şi top manageri de companii; manageri, coordonatori de echipă; lideri; persoane care doresc să înţeleagă mecanismul emoţiilor şi să folosească cu succes inteligenţa emoțională în mediul profesional si personal.

Acest training este conceput pentru  a înțelege ce este inteligență emoțională,  cât e de important să acordăm atenție emoțiilor atât în viața profesională cât şi personal. Cum impactează emoțiile rezultatele noastre și ce rol joaca inteligența emoționale în leadership și în procesul de a-i motiva pe alții. 

 OBIECTIVELE TRAINING-ULUI

 La finalul acestui training, participanţii vor fi capabili să:

 • înțeleagă noțiunea de inteligență emoțională și a mecanismelor emoționale;
 • dezvolte competența emoționale;
 • conștientizeze impactului emoțional asupra performanței personale sau a echipei;
 • gestioneze emoțiile individuale și collective;
 • îmbunătățească abilitățile de comunicare;
 • îmbunătățească  abilitățile de coordonare a unei echipei

 PROGRAMUL TRAINING-ULUI

      1.   PREZENTAREA NOŢIUNII DE INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ.

 • identificarea noțiunii de Inteligență emoțională
 • diferențe între inteligența rațională și inteligența emoțională
 • importanța emoțiilor în viața profesională și personală
 • impactul emoțiilor asupra performanței la locul de muncă
 • prezentarea celor 4 piloni ce constituie Inteligența Emoțională

 2.     DEZVOLTAREA AUTOCUNOAȘTERII

 • Identificarea preferințelor de personalitate
 • Conștientizarea diferențelor interpersonal
 • Acceptarea propriilor emoții și a specificului comportamental
  3.     TEHNICI DE GESTIONARE A EMOȚIILOR.

 •  Automotivarea
 • Emoțiile și stress-ul
 • Tehnici de depășire a situațiilor de stress

  4.    EMPATIA ŞI FOLOSIREA EI PENTRU îMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIONĂRII

 •  Empatia și rolul acesteia în relațiile interpersonale
 • Identificarea cauzelor emoționale ale conflictelor
 • Acceptarea diferențelor de opinie și gândire

 5.     DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE

 • Dezvoltarea abilităților de comunicare
 • Rolul Inteligenței emoționale în leadership
 • Dimensiunea emoțională a managementului

DESCRIERE SUCCINTĂ

Training-ul este caracterizat de o orientare practică accentuată şi se desfăşoară într-un mod interactiv. Sunt pe larg folosite:

 • Studii de caz
 • Exerciţii practice
 • Analiza unor situaţii concrete
 • Vizionarea de secvenţe video

 PERIOADA DESFĂŞURĂRII

 21 aprilie 2016, de la 09:30 pînă la 16:30

  ORGANIZARE

 Training-ul este desfăşurat într-o sală accesibilă, special amenajată pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi.  

 Pe parcursul training-ului vor fi oferite pauze de cafea şi masa de prînz pentru toţi participanţii.

Adresa:  mun.Chişinău sectorul Buiucani, str. Alba Iulia 190/1 "KVINT OFFICE", etajul 3, vezi harta aici, vis-a-vis de clădirea ALFA. 

 COSTURI 

 Costul de bază  65 EURO* per participant
 Costul pentru companii ce participă în două sau mai multe programe deschise  organizate de AXA Management Consulting  59 EURO* per  participant
Costul pentru membrii Clubului Managerilor de Resurse Umane

 59 EURO* per  participant

 *Preţul este indicat fără TVA

Costul participării include:

 • Livrarea trainingului
 • Suportul de curs şi alte materiale adiţionale 
 • Doua pauze de cafea si masa de prînz
 • Certificatul nominal AXA MANAGEMENT CONSULTING

PREZENTAREA CONSULTANTULUI

 Acest training va fi oferit de către  MIHAELA ROŞCOV, Consultant , mroscov@axa.md și ANASTASIA BLAJIN, Consultant, ablajin@axa.md

Pentru mai multe detalii apelează 022 58 88 64, persoana de contact Natalia Braga. 

Aboneaza-te la buletinul nostru pentru a primi periodic noi articole şi propuneri exclusive.
Ce angajatori preferă studenţii după absolvire?
CÎTEVA REZULTATE ALE STUDIULUI AXA EMPLOYER BRAND PERCEPTION SURVEY 2016 Fiind un concept relativ recent pătruns în limbajul profesioniştilor în resurse umane, employer brand sau brand-ul de angajator devine tot mai popular printre profesioniştii în resurse umane, în special...