Crafting excellence
ELABORAREA SISTEMULUI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR ANGAJAŢILOR

 o   Cum evaluăm corect performanţa angajaţilor?

o   Cum luăm corect deciziile de remunerare, promovare şi sancţionare?

o   Cum ar putea fi găsite instrumente suplimentare de stimulare a performanţei?

 Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, AXA Management Consulting vă invită să participaţi la training-ul deschis:

 Participanţi: directori şi manageri HR, directori şi top manageri de companii.

 Acest training este conceput pentru oferi companiilor instrumente funcţionale de elaborare a unui sistem funcţional de evaluare a performanţei angajaţilor, orientat spre motivarea colaboratorilor pentru obţinerea performanţei maxime şi care, totodată, oferă posibilitatea reducerii cheltuielilor de personal.

 OBIECTIVELE TRAINING-ULUI

 La finalul acestui training, participanţii vor fi capabili să:

 • Cunoască şi să aplice principiile de bază ale elaborării unui sistem funcţional, corect şi motivant de evaluare a performanţei angajaţilor;
 • Elaboreze criteriile şi indicatorii de evaluare a performanţei pentru deţinătorii variatelor posturi;
 • Elaboreze şi aplice variate instrumente de evaluare, în dependenţă de sistemul elaborat;
 • Ia decizii corecte de remunerare, promovare, dezvoltare şi sancţionare în baza sistemului de evaluare a performanţei;
 • Sporească motivaţia şi performanţa angajaţilor prin implementarea noului sistem.

 PROGRAMUL TRAINING-ULUI

      1.   PRINCIPIILE ELABORĂRII UNUI SISTEM EFICIENT DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR ANGAJAŢILOR.

 • Evaluarea performanţei şi strategia companiei.
 • Metode de evaluare a performanţei angajaţilor.
 • Scopuri organizaţionale în evaluarea performanţelor.


2.     ELABORAREA CRITERIILOR ŞI INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ.

 • Cum elaborăm criteriile de evaluare.
 • Identificarea indicatorilor cheie de performanţă (KPI - Key Performance Indicators).
      

3.     PROCESUL DE EVALUARE A PERFORMANŢEI.

 • Ciclul de evaluare
 • Etapele procesului de evaluare a performanţei
 • Completarea formularului de apreciere a performanţei.
 • Desfăşurarea interviului de apreciere. 

 4.   UTILIZAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PERFORMANŢEI ANGAJAŢILOR

 • Formularea recomandărilor în urma aprecierii performanţei
 • Utilizarea rezultatelor evaluării pentru decizii de remunerare, promovare, dezvoltare şi sancţionare
 • Elaborarea obiectivelor de dezvoltare conform criteriilor SMART 

5.     IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ANGAJAŢILOR

 • Recomandările de bază în implementarea sistemului
 • Etapele şi factorii succesului implementării unui sistem de evaluare a performanţei
 • Cum evităm erorile tipice în aprecierea performanţei.
 • Experienţe ale companiilor din Moldova.

  DESCRIERE SUCCINTĂ

  Training-ul este caracterizat de o orientare practică accentuată şi se desfăşoară într-un mod interactiv. Sunt pe larg folosite:

  •  Studii de caz
  • Exerciţii practice
  • Analiza unor situaţii concrete
  • Vizionarea de secvenţe video

   PERIOADA DESFĂŞURĂRII

   07 aprilie 2016, de la 09:00 pînă la 16:00

    ORGANIZARE

   Training-ul este desfăşurat într-o sală accesibilă, special amenajată pentru desfăşurarea unor  asemenea activităţi.  

   Pe parcursul training-ului vor fi oferite pauze de cafea şi masa de prînz pentru toţi participanţii. 

  Adresa:  mun.Chişinău sectorul Buiucani, str. Alba Iulia 190/1 "KVINT OFFICE", etajul 3, vezi harta aici, vis-a-vis de clădirea ALFA. 

   COSTURI 

    Costul de bază  65 EURO* per  participant
    Costul pentru companii ce participă în două sau mai multe programe deschise  organizate de AXA Management Consulting  59 EURO* per  participant
    Costul pentru membrii Clubului Managerilor de Resurse Umane  gratis

   *Preţul este indicat fără TVA

  Costul participării include:

  • Livrarea trainingului
  • Suportul de curs şi alte materiale adiţionale 
  • Doua pauze de cafea si masa de prînz
  • Certificatul nominal AXA MANAGEMENT CONSULTING

  BONUS: Fiecare participant primeşte gratuit un set complet de materiale necesare pentru evaluare( matrici de competenţe, indicatori comportamentali, formulare, etc)

  PREZENTAREA CONSULTANTULUI

   Acest training va fi oferit de către  VITALIE POPA, Consultant Senior, vpopa@axa.md


  Aboneaza-te la buletinul nostru pentru a primi periodic noi articole şi propuneri exclusive.
  Ce angajatori preferă studenţii după absolvire?
  CÎTEVA REZULTATE ALE STUDIULUI AXA EMPLOYER BRAND PERCEPTION SURVEY 2016 Fiind un concept relativ recent pătruns în limbajul profesioniştilor în resurse umane, employer brand sau brand-ul de angajator devine tot mai popular printre profesioniştii în resurse umane, în special...